අප අමතන්න |YingYee යන්ත්‍රෝපකරණ සහ තාක්ෂණ සේවා සමාගම, Ltd.

අපව අමතන්න

YingYee යන්ත්‍රෝපකරණ සහ තාක්ෂණ සේවා සමාගම, Ltd.

ලිපිනය

කාමරය B1106, zhongliang Plaza No.345 Youyi උතුරු වීදිය xinhua දිස්ත්‍රික්කය, Shijiazhuang, Hebei

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86-0311-85415145

+8618603265521

Whatsapp සහ ෆැක්ස්

whatsapp:8618603265521

ෆැක්ස්:86-0311-85415145

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න