අප අමතන්න

සීමාසහිත යින්ග් යන්ත යන්ත්‍ර හා තාක්ෂණ සේවා සමාගම.

ලිපිනය

කාමර B1106, ෂොංලියැං ප්ලාසා අංක 345 යූයි උතුරු වීදිය ෂින්හුවා දිස්ත්‍රික්කය, ෂිජියාෂුවාං, හෙබෙයි

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+ 86-0311-85415145

+8618603265521

Whatsapp & Fax

whatsapp: 86-0311-85415145

ෆැක්ස්: 86-0311-85415145

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න